Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1533 av den 15 oktober 2020 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Limone dell’Etna” [SGB])