Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1533 z dnia 15 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Limone dell’Etna” (IGP)]