Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2015 r.