Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8154 – Alpiq/GETEC Energie/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)