Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8154 – Alpiq / GETEC Energie / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)