Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3666 – Nordic Capital/Plastal Holding AB) — Primer za poenostavljeni postopekBesedilo velja za EGP.