Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3666 — Nordic Capital/Plastal Holding AB) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP