Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3666 - Nordic Capital/Plastal Holding AB) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūruDokuments attiecas uz EEZ