Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.3666 — Nordic Capital/Plastal Holding) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarkaTekstas svarbus EEE