Mål T-704/19: Talan väckt den 15 oktober 2019 – FGSZ mot Acer