Писмен въпрос E-002502/11 James Elles (ECR) до Комисията. Високоскоростната линия „Хай спийд 2“ (HS2) — модернизация на европейския железопътен сектор