Seznam imenovanj, ki jih je opravil Svet — Meseci: januar, februar in marec 2006 (socialno področje)