Pārskats pār Padomes ieceltajām personām — 2006. gada janvārī, februārī un martā (sociālā joma)