Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimetyt henkilöt — Tammi-, helmi- ja maaliskuu 2006 (sosiaaliala)