Κατάσταση διορισμών του Συμβουλίου — Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος 2006 (κοινωνικός τομέας)