Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet (Januar, februar og marts 2006) (det sociale område)