Předběžné oznámení o spojení podniků Věc M. 9964 — Eurofiber Nederland / Vattenfall Wärme Berlin / Vattenfall Bitstream Infrastructure Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 398/12