Ψήφισμα με θέμα την κατάσταση των κέντρων πληροφόρησης του Europe Direct (EDIC)