Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 525/2011, annettu 27 päivänä toukokuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi