Schriftelijke vraag E-003893/11 Liam Aylward (ALDE) aan de Commissie. Adequate intensieve teelt en natuurlijke hulpbronnen in de landbouw