2006/128/EB: 2006 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/109/EB bei Komisijos sprendimą 2002/38/EB dėl tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių statistinių tyrimų vykdymo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5963)