Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9517 — Mylan/Upjohn) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 338/01