Mål T-515/19: Överklagande ingett den 19 juli 2019 — Lego mot EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Byggklossar från en leksaksbyggsats)