predmet T-515/19: Tužba podnesena 19. srpnja 2019. — Lego protiv EUIPO-a — Delta Sport Handelskontor (kocke za gradnju iz kompleta igrački za gradnju)