Pisemne zapytanie E-011492/13 Adam Bielan (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Rosyjskie próby torpedowania integracji krajów Partnerstwa Wschodniego z UE