Rezolucja Komitetu Regionów — Propozycje Komitetu Regionów na nową kadencję prawodawców Unii Europejskiej