Komisijas lēmuma pieņemšana par Slovēnijas Republikas paziņojumu par grozītu valsts pārejas plānu, kas minēts Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 32. panta 6. punktā$