Komisijos sprendimo dėl pakeisto pereinamojo laikotarpio nacionalinio plano, kurį pateikė Slovėnijos Respublika pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų 32 straipsnio 6 dalį, priėmimas$