Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Кипър за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Кипър за 2020 г.