Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 108, 14 kwiecień 2012