Mnenje Odbora regij Širitveni paket 2006 – Sposobnost za vključevanje