Avizul Comitetului Regiunilor privind Pachetul Extindere 2006 — Capacitate de integrare