Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il- Pakkett dwar It-tkabbir (2006) — Il-kapaċità ta' integrazzjoni