Reģionu komitejas atzinums 2006. gada paplašināšanas pakete — Integrācijas spēja