Regioonide Komitee arvamus 2006. aasta laienemispakett — Integratsioonisuutlikkus