Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών Δέσμη Διεύρυνσης 2006 — Ικανότητα ενσωμάτωσης