Acordul UE-Camerun privind legislația în domeniul forestier *** Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2011 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))