Regulamentul delegat (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice (Text cu relevanță pentru SEE)