2014/777/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 5. novembra 2014 o prenosu ribolovnih možnosti iz kategorije 8 v kategorijo 7 in njihovi ponovni dodelitvi državam članicam v mavretanski izključni ekonomski coni