2014/777/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 november 2014 inzake de overheveling van vangstmogelijkheden van categorie 8 naar categorie 7 en herverdeling ervan over lidstaten in de EEZ van Mauritanië