2014/777/UE: Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal- 5 ta' Novembru 2014 dwar it-trasferiment ta' opportunitajiet tas-sajd mill-Kategorija 8 għall-Kategorija 7 u r-riallokazzjoni tagħhom lill-Istati Membri fiż-ŻEE tal-Mawritanja