2014/777/ES: 2014 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl žvejybos Mauritanijos išskirtinėje ekonominėje zonoje galimybių perkėlimo iš 8 kategorijos į 7 kategoriją ir jų perskirstymo valstybėms narėms