Kohtuasi F-123/15: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus – GY versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Konkursi EPSO/AD/293/14 teade — Nn talentide hindamise katseteks ebapiisav arv punkte — Hindamiskeskusesse mitte lubamine — Uuesti läbivaatamise taotluse rahuldamata jätmine)