Poziția în primă lectură (UE) nr. 10/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 Adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 2021/C 156/01