Europaparlamentets resolution av den 13 december 2012 om EU:s stålindustri (2012/2833(RSP))