Aguisín a ghabhann le Fógra comórtais oscailte — EPSO/AD/382/20 — Riarthóirí (AD 5/AD 7) i réimse an chaidrimh sheachtraigh (IO C 300 A, 10.9.2020) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C Eagrán Speisialta Gaeilge an 10 Meán Fómhair 2020)