Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką 2020/C 445/01