Vec F-3/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 – Frankin a i./Komisia (Úradníci — Povinnosť správy poskytnúť pomoc — Zamietnutie — Prevod nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku)