Cauza F-3/06: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera întâi) din 16 ianuarie 2007 — Frankin și alții/Comisie (Funcționari — Obligația de asistență ce incumbă administrației — Refuz — Transferul drepturilor de pensie dobândite în Belgia)