Sag F-3/06: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Frankin m.fl. mod Kommissionen (Tjenestemænd — administrationens bistandspligt — afslag — overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien)